Gebruik gasdetectie, want een gewaarschuwd mens telt voor twee

In talloze sectoren wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen. En waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, loopt men risico. Deze stoffen kunnen in contact komen met zuurstof en explosies veroorzaken. En sommige andere stoffen kunnen zorgen voor spontane ontbranding. En dan zijn er nog stoffen die de balans in luchtkwaliteit ernstig verstoren. Denk bijvoorbeeld aan de stoffen die de zuurstof uit de lucht halen.

Zo kan het zuurstofgehalte in een bepaalde ruimte al snel gevaarlijk laag worden. Ook kunnen bepaalde stoffen in te grote concentraties voorkomen waardoor ze schadelijk zijn voor je longen. En er zijn ook stoffen die invloed hebben op de werking van je lichaam. We weten allemaal hoe snel je een koolmonoxidevergiftiging op kunt lopen.

Door het inademen van deze stof kan het bloed in je lichaam niet langer voldoende zuurstof opnemen. Al binnen enkele minuten kan dit ervoor zorgen dat je buiten bewustzijn raakt. Als er niet op tijd wordt ingegrepen kan zoiets simpels al fatale gevolgen hebben.

Verklein de risico’s

Gelukkig zijn er voldoende mogelijkheden om de risico’s op dit soort situatie te verkleinen. Deze mogelijkheden bestaan vooral uit het nemen van preventieve maatregelen. Het ophangen van een gasdetectie apparaat bijvoorbeeld. Zulke apparaten meten de luchtkwaliteit en geven een melding af wanneer er gevaar dreigt. Over het algemeen kunnen we spreken van vier soort categorieën gasdetectie.

Sommige apparaten brengen in kaart of er schadelijke gassen aanwezig zijn. Andere meters laten ook zien om welke gassen het en hoe hoog de concentraties ervan zijn. Dan zijn er nog de apparaten die uitsluitend het zuurstofgehalte in een bepaalde ruimte tonen. Als dit gehalte beneden een bepaalde waarde zakt, gaat er een alarm af. Ten slotte zijn er nog apparaten die een combinatie van de bovengenoemde functies hebben.