Medewerkers trainen

Binnen een bedrijf kan training een grote rol spelen. Het is een investering in het bedrijf, maar het wordt door medewerkers ook gewaardeerd als zij bijscholing krijgen. Je kunt nu denken aan OR training en begeleiding. De visie is ‘medewerkersparticipatie’  is belangrijk voor ieder bedrijf en iedere werknemer. Daarbij moet de gekozen vorm van participatie goed aansluiten bij de organisatie. Meestal handelt de ondernemingsraad op basis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), maar dat hoeft niet het enige uitgangspunt te zijn. Er is namelijk meer waar naar gekeken moet worden. Daarvoor kan er nu een OR training worden gevolgd. Wil je ook investeren in je bedrijf op een goede manier? Dan is dit een goede keuze en daar kun je nu mee aan de slag. Allemaal professionals die de medewerkers zullen trainen en begeleiden. Beter kan het niet, het zal je bedrijf ook echt ten goede komen.

Cursus volgen

Misschien vragen jij en je werknemers af wat de voordelen zijn van OR training en begeleiding. Dit kan snel uit worden gelegd. Om te beginnen bestaat het voortraject van de ondernemingsraad cursus onder andere uit een vragenlijst waarbij de vele factoren die van invloed zijn op de OR-trainingen in kaart worden gebracht. De uitkomsten van deze vragenlijst zijn de basis voor de OR training. Het is dus echt maatwerk waar je op kunt rekenen. Wanneer de training klaar is, heb je de tijd om het geleerde in de praktijk toe te passen. Na een tijdje zal er een evaluatie plaatsvinden, een soort nazorg. Er kan dan gekeken worden hoe het nu gaat en wat de effecten zijn geweest van de training en begeleiden van de medewerkers.