Oce, meer informatie

Soms is het nodig dat er een dieptedetectie uit wordt gevoerd tot een diepte van circa 18 meter beneden maaiveld. Wanneer er sprake is van gebieden met “slappe” ondergrond dan kunnen (vliegtuig)bommen tot grotere diepte in de bodem zijn doorgedrongen.

Daarvoor zijn de OCE deskundigen aanwezig en zij kunnen dan met de stelling zowel in de landbodem als in de waterbodem vanaf een ponton dieptedetectie uitvoeren. Als het gaat over conventionele explosieven op deze diepte wordt er altijd gewerkt met een MDEdrive. Daarbij gaat het over een drukmechanisme waarbij een lange lans met een gevoelige meetsensor in de bodem wordt geprikt.

Wat is een OCE deskundige?

Als het over een OCE deskundige gaat, dan gaat het over iemand die gespecialiseerd is op het gebied van explosieve stoffen, munitieherkenning en het lokaliseren en laagsgewijs ontvragen van explosieven. Het kan zijn dat er een verstoring wordt gemeten, als dat zo is dan legt de OCE deskundige de meting vast.

Hierdoor is de diepte van een groot onderzoeksgebied snel en nauwkeurig in kaart te brengen. Het voordeel van de meettechniek is dat de bodemstructuur intact blijft. Als je meer wilt weten over OCE, of je hebt ze nodig, dan kan er altijd meer informatie op worden gevraagd.